Zachráňme storočný skvost šalianskeho kostola

Milí priatelia, pozývame Vás k spoluúčasti v projekte generálnej opravy organu v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali (projekt Otvorené dvere). 

Prispejte na generálnu opravu organa v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali. 

Vďaka Vám ožije unikátny nástroj, ktorý vieme využiť pri liturgii, na kultúru i koncerty. Ďakujeme. 

QR platba – odoslanie ľubovoľnej čiastky na podporu opravy organa.

Vstúpte do aplikácie Vašej banky, použite tento QR kód a vyplňte čiastku, ktorú by ste radi venovali. Ďakujeme pekne. 

Číslo účtu pre zadanie trvalého príkazu podpory alebo jednorazovej platby: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa

SK 47 8330 0000 0020 0223 2701

BIC Kód FIOZSKBAXXX  (ide o špeciálne zriadený účet pre účel opravy organa)  

(ak máte záujem o darovaciu zmluvu, certifikát o dare alebo potvrdenie, kontaktujte Michala Lipiak / mlipiak@gmail.com, 0908 640 836)

Zároveň každú nedeľu po 15. dni v mesiaci prebieha zbierka na opravu organa v kostole. 

Ďakujeme za Vašu pomoc!  Modlíme sa za všetkých darcov a dobrodincov. 

 

Viac o projekte