Kontakt

Kontaktná osoba (v rámci projektu Otvorené dvere) 

Michal Lipiak mlipiak@gmail.com, 0908 640 836

Kontakt na farský úrad

Úradné hodiny:

Streda:  14:30-16:30    
Piatok:    9:00-12:00

V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.

Adresa: Školská 348/2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón: +421 31 7702254
E-mail: farnost.sala@abu.sk