Spolupráca

SPOLUPRÁCA 

 

Rozsahom prác nás však čaká náročný projekt, ku ktorému chceme prizvať nielen všetkých farníkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle. 

 

Preto Vás: 

 

1) Prosíme o modlitby na tento účel. Bez nich by to nešlo. Obetujme ich za to, aby sa nám 

    tento náš zámer podaril. Veríme, že s Božím požehnaním to zvládneme.  

 

2) Pozývame vás k tomu, aby ste šírili túto myšlienku medzi ľudí. Povedzte im o tom, že 

    môžu podporiť túto myšlienku. Ak máte chuť na podporu opravy zorganizovať nejaké 

    podujatie, zorganizujte ho. 

 

3) Pozývame k finančnej podpore. Ako na to? 

 

   Vaše milodary na opravu organa môžete poslať na účet s názvom 
    „Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa“
     číslo účtu: SK 47 8330 0000 0020 0223 2701

Zároveň prebieha každú nedeľu po 15. dni v mesiaci zbierka na opravu organa. Doteraz sme vyzbierali 44 454 €. 

Ďakujeme pekne!

 

SPOLUPRÁCA 

 

Rozsahom prác nás však čaká náročný projekt, ku ktorému chceme prizvať nielen všetkých farníkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle. 

 

Preto Vás: 

 

1) Prosíme o modlitby na tento účel. Bez nich by to nešlo. Obetujme ich za to, aby sa nám 

    tento náš zámer podaril. Veríme, že s Božím požehnaním to zvládneme.  

 

2) Pozývame vás k tomu, aby ste šírili túto myšlienku medzi ľudí. Povedzte im o tom, že 

    môžu podporiť túto myšlienku. Ak máte chuť na podporu opravy zorganizovať nejaké 

    podujatie, zorganizujte ho. 

 

3) Pozývame k finančnej podpore. Ako na to? 

 

   Vaše milodary na opravu organa môžete poslať na účet s názvom 
    „Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa“
     číslo účtu: SK 47 8330 0000 0020 0223 2701

Zároveň prebieha každú nedeľu po 15. dni v mesiaci zbierka na opravu organa. Doteraz sme vyzbierali 44 454 €. 

Ďakujeme pekne!