Rekonštrukcia organa

REKONŠTRUKCIA ORGANA 

 

Milí priatelia, pozývame Vás k spoluúčasti v projekte generálnej opravy organu v Kostole sv. Margity
Antiochijskej v Šali (projekt Otvorené dvere). 

 

 

Naším cieľom je generálna oprava takmer storočného organa, ktorý sa nachádza vo farskom kostole svätej Margity Antiochijskej. 

Súčasný organ je zrejme druhým alebo tretím v poradí, od postavenia kostola. Predošlé nie sú zdokumentované. Predchádzajúci nástroj a jeho autor je neznámy, avšak podľa niekoľko použitých drevených píšťal z tohto organa sa možno domnievať, že sa jednalo o nástroj z dielne Pažických z Rajca. 

 
V roku 1929 sa však jednalo o úplnú novostavbu organa od firmy Rieger. Ide o o dvojmanuálový, 25-registrový organ s pedálom, ktorý má pneumatické traktúry a kužeľkové vzdušnice. Celý nástroj je umiestnený v jednej skrini na štyroch vzdušniciach. Vzdušnica I. manuálu je umiestnená za prospektom napravo od stredovej osi nástroja. Vzdušnica II. manuálu je umiestnená v žalúziovej skrini za prospektom naľavo od stredovej osi nástroja. 

V súčasnosti nie sú známe bližšie informácie k opravám organa od roku jeho postavenia. Bližšie nešpecifikovaná oprava prebehla okolo roku 1968. V marci 2016 bola vykonaná základná údržba a vyčistenie nástroja od prachu po maľovke kostola. Zároveň bolo spravené čiastočné ladenie niektorých registrov. Za celé obdobie fungovania nástroja, nebola teda realizovaná žiadna väčšia oprava nášho organu.

V akom stave sa nachádza organ? 

 

Organ je v súčasnosti v zlom technickom stave. Je vysoko znečistený, značne rozintonovaný a rozladený. Viaceré časti sú opotrebené. Niektoré registre nezapínajú a takisto nefungujú niektoré tóny alebo fungujú sporadicky a nespoľahlivo. 

 

Silné opotrebovanie sa prejavuje hlavne v hracom stole, zasekávajú sa klávesy a niektoré pedále. Registrové kombinácie nefungujú. Taktiež je potrebné opraviť vzduchotechniku nástroja: revíziu ventilov, výmenu tesnení, nové mechy a elektrický ventilátor. Ďalej je potrebné prečistenie dvetisíc píšťal, poškodené si žiadajú opravu. 

 

 

Do nástroja je ťažký prístup, plánuje sa zrekonštruovať vnútorná zadná časť organového stroja, pre uľahčenie servisu. Zároveň bude realizovaný preventívny náter dreva voči červotoču. Nástroj je v hrateľnom stave, avšak vo veľmi obmedzenej miere.

Pozývame vás do projektu Otvorené dvere

 

Organ v Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali je vzácne dielo, ktoré tvorí identitu našej farnosti, mesta i regiónu, v ktorom žijeme. Rozhodli sme sa, že pred 100. jubileom, ktoré oslávime v roku 2029, sa pokúsime o jeho generálnu opravu. Vo farnosti sme preto vytvorili projekt s názvom Otvorené dvere. 

 

„Dnes už svätý Ján Pavol II. po svojom zvolení za pápeža povedal: Nebojte sa! Otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi.  Aj my sa chceme začať otvárať. Bohu, ľuďom. A spolu hľadať cesty k tomu, ako naplniť jednu vzácnu myšlienku. Postupne pracovať na tom, ako spoločnými silami opraviť takmer storočný skvost v našom meste,” uviedol dekan v Šali Peter Nagy. 

 

Projekt Otvorené dvere nadväzuje na rozhodnutie Arcibiskupského úradu v Trnave, ktorý koncom roka 2022 schválil účelovú zbierku na generálnu opravu nášho organu.

 

Oprava má trvať približne jeden a pol roka. Navrhujeme, aby bola rozdelená na viacero fáz. Začnú sa, keď budú vyzbierané finančné prostriedky na úvodnú fázu. Celkovo je nutné pre tento účel získať približne 80 – 100 tisíc €. Naša farnosť ich firme, ktorá bude vybraná z viacerých ponúk, bude uhrádzať vo viacerých splátkach.

 

Finančne začali tento účel podporovať ako prví veriaci našej farnosti. Od novembra 2022 prebiehajú raz do mesiaca v kostole zbierky na opravu organa (každú nedeľu po 15. dni v mesiaci – zbierka do “košíka” pri dverách kostola). O aktuálnom výnose informujeme vždy v oznamoch, ktoré sú sprístupnené na výveske kostola i pri kostole, ako aj na titulnej strane tejto webstránky.